Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 1, Αρ. 12 (2019) Μεταβίβαση επιχείρησης και δικαίωμα εναντίωσης του εργαζομένου. Ενωσιακό και ελληνικό δίκαιο Περίληψη   PDF
Παναγιώτα-Στυλιανή Βερβεσού
 
Τόμ. 1, Αρ. 6 (2016) Μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές : Αποτίμηση του σχετικού νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προτάσεις για την βελτίωσή του. Περίληψη   PDF
Διονυσία Τσολάκη
 
Τόμ. 1, Αρ. 16 (2021) Μη επανδρωμένα πλοία : Νομοθετικό κενό και αναλογίες με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Περίληψη   PDF
Άγγελος Χατζησταυρή
 
Τόμ. 1, Αρ. 16 (2021) Νόμος 4800/2021, Μια πρώτη αποτίμηση των μεταρρυθμίσεων που επέφερε στο Οικογενειακό Δίκαιο. Περίληψη   PDF
Κατερίνα- Χριστίνα Ψαρά
 
Τόμ. 1, Αρ. 7 (2017) Ναρκωτικά και Εξαρτήσεις Περίληψη   PDF
Ευανθία Μενελάου
 
Τόμ. 1, Αρ. 11 (2019) Ο σχολιασμός και η ανάλυση των σημαντικότερων άρθρων του Ν. 4529/2018: με έμφαση στο δικαίωμα αποζημίωσης για παραβάσεις του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού Περίληψη   PDF
Τάσος Πάπαρης
 
Τόμ. 1, Αρ. 5 (2016) Ο νέος γενικός Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων – Τα πλαίσια ασάφειας και οι προβληματισμοί πάνω στις νέες διατάξεις Περίληψη   PDF
Μαρία Κανελλάκη
 
Τόμ. 1, Αρ. 13 (2020) Ο νέος νόμος Ν. 4548/2018 Οι αλλαγές αναφορικά με το Διοικητικό Συμβούλιο των Α.Ε. Περίληψη   PDF
Χάρης Γρηγόριου
 
Τόμ. 1, Αρ. 5 (2016) Οι πρόσφυγες στο κατώφλι της Ε.Ε., τα ανθρώπινα δικαιώματα «υπό διαπραγμάτευση» Περίληψη   PDF
Ηρακλής-Σπυρίδων Ακτύπης
 
Τόμ. 1, Αρ. 9 (2018) Οι πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για το Επικουρικό Κεφάλαιο Περίληψη   PDF
Ηλέκτρα Κουρούνη
 
Αρ. 2 (2014) Οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στις επαγγελματικές μισθώσεις, Μεταβολές και επίδραση στις υφιστάμενες μισθώσεις. Περίληψη   PDF
Γεώργιος Καλπακίδης
 
Τόμ. 1, Αρ. 3 (2015) Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων Περίληψη   PDF
Σοφία Κατσούλα, Αθανασία Παπαγιαννοπούλου
 
Τόμ. 1, Αρ. 16 (2021) Οι βασικές μεταρρυθμίσεις που επέφερε ο νόμος 4800/2021, Ιδίως στο ζήτημα της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων έπειτα από τη λύση ή την ακύρωση του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης Περίληψη   PDF
Ευαγγελία Κουρτζίδη
 
Τόμ. 1, Αρ. 12 (2019) Οι διοικητικές αποφάσεις του Διευθυντή του τμήμα-τος κτηματολογίου. Ο δικαστικός έλεγχος τους Περίληψη   PDF
Ανδρέας Κλεάνθους
 
Τόμ. 1, Αρ. 10 (2018) Οι εναλλακτικές προς την απεργία μορφές εργασια-κού αγώνα και η νομιμότητα τους Περίληψη   PDF
Γιάννης Ψαράκης, Μιχάλης Καπίρης
 
Τόμ. 1, Αρ. 12 (2019) Οι νέες ρυθμίσεις του Ν. 4635/2019 για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην Ελλάδα Περίληψη   PDF
Βασίλης Λασκαρίδης
 
Τόμ. 1, Αρ. 4 (2015) Οικονομική κρίση και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Η σημασία κύρωσης από την Ελλάδα του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη Περίληψη   PDF
Γεώργιος Μανίκας
 
Τόμ. 1, Αρ. 16 (2021) Προσβολές της προσωπικότητας και της τιμής στο Διαδίκτυο Περίληψη   PDF
Σταύρος Ζουμπουλίδης
 
Αρ. 2 (2014) Προλογικό σημείωμα Λεπτομέρειες   PDF
Ευριπίδης Ρίζος
 
Τόμ. 1, Αρ. 3 (2015) Προλογικό σημείωμα. Λεπτομέρειες   PDF
Χριστίανα Μάρκου
 
Τόμ. 1, Αρ. 4 (2015) Προλογικό σημείωμα Περίληψη   PDF
Θεόδωρος Τροκάνας
 
Τόμ. 1, Αρ. 5 (2016) Προλογικό σημείωμα Περίληψη   PDF
Θάλεια Πραστίτου-Μέρδη
 
Τόμ. 1, Αρ. 6 (2016) Προλογικό σημείωμα Λεπτομέρειες   PDF
Philippe Jougleux
 
Τόμ. 1, Αρ. 7 (2017) Προλογικό σημείωμα Λεπτομέρειες   PDF
Ευριπίδης Ρίζος
 
Τόμ. 1, Αρ. 8 (2017) Προλογικό σημείωμα Λεπτομέρειες   PDF
Χριστιάνα Μάρκου
 
76 - 100 από 141 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 > >>