Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 1, Αρ. 15 (2021) Επικαιρότητα εν συντομία Περίληψη   PDF
Editorial Team
 
Τόμ. 1, Αρ. 16 (2021) Επικαιρότητα εν συντομία Λεπτομέρειες   PDF
Editorial Team
 
Τόμ. 1, Αρ. 17 (2022) Επικαιρότητα εν συντομία Λεπτομέρειες   PDF
Editorial Team
 
Αρ. 2 (2014) Επικουρικό Κεφάλαιο, Η αντίθεση των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.4092/2012 στο Σύνταγμα και το Δίκαιο της Ε.Ε. Περίληψη   PDF
∆ηµήτριος Βεζυρίδης
 
Τόμ. 1, Αρ. 13 (2020) Ευθανασία και triage σε περιπτώσεις πανδημίας Επίκαιροι νομικοί προβληματισμοί Περίληψη   PDF
Αλέξανδρος Καλαϊτζίδης
 
Τόμ. 1, Αρ. 7 (2017) ΕΔΔΑ και παρένθετη μητρότητα Περίληψη   PDF
Χρίστια Μίτλεττον
 
Τόμ. 1, Αρ. 8 (2017) Εμβόλια: Μύθοι και Πραγματικότητες, Σχολιασμός της υπ’ αριθμόν C-621/15 απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη   PDF
Παναγιώτα Λεάνδρου
 
Τόμ. 1, Αρ. 11 (2019) Εναλλακτική Επίλυση Διαφορώνμε έμφαση στην προβληματική της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης του άρθρου 182 ν. 4512/2018. Περίληψη   PDF
Λουκάς Διακολουκάς
 
Τόμ. 2, Αρ. 14 (2020) Ενιαία φορολογία και τυχερά παιγνίδια, Σχολιασμός της απόφασης της 26ης Φεβρουαρίου 2020 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-788/18 Περίληψη   PDF
Χαράλαμπος Σάββα
 
Τόμ. 1, Αρ. 8 (2017) Ζητήματα σχετικά με την συναίνεση σε ποινικές υποθέσεις βιασμού Περίληψη   PDF
Γεώργιος Πασιάς
 
Τόμ. 1, Αρ. 16 (2021) Ζητήματα από τον νόμο 4800/2021, Ιδίως οι αποφάσεις των γονέων Περίληψη   PDF
Δήμητρα Παπαδοπούλου – Κλαμαρή
 
Τόμ. 1, Αρ. 7 (2017) Η πρωτοτυπία ενός τραγουδιού στη σύγχρονη εποχή Περίληψη   PDF
Αγγελική Χαραλαμπίδη
 
Τόμ. 1, Αρ. 12 (2019) Η πρόληψη ή η απάλυνση του ανθρώπινου πόνου ως σκοπός στο δίκαιο. Μία πρώτη προσέγγιση Περίληψη   PDF
Αθανάσιος Κ. Πουλιάδης
 
Τόμ. 1, Αρ. 10 (2018) Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης σύγχρονων μορφών εγκληματικής δράσης και ειδικότερα του υπερεθνικού οργανωμένου εγκλήματος. Περίληψη   PDF
Γεώργιος Χλούπης
 
Αρ. 1 (2014) Η προστασία των μετόχων Περίληψη   PDF
Stella Malla
 
Τόμ. 1, Αρ. 9 (2018) Η πνευματική ιδιοκτησία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, Η άποψη ενός δημιουργικού λογισμικού Περίληψη   PDF
Διονυσία Τσολάκη
 
Τόμ. 1, Αρ. 3 (2015) Η συνομολόγηση δανείου σε ελβετικό φράγκο, Κριτικός σχολιασμός της πρόσφατης νομολογίας. Περίληψη   PDF
Δημήτριος Κυζηράκος
 
Τόμ. 1, Αρ. 13 (2020) Η σχέση μεταξύ προστασίας των έργων βάσει του δικαιώματος του δημιουργού με την προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων ΔΕΕ υπόθεση C-683/17, Cofemel- Sociedade de Vestuario SA κατά G-Star Raw CV. Περίληψη   PDF
Ευτυχία Κοκκινάκη
 
Τόμ. 1, Αρ. 3 (2015) Η σύμβαση ως εργαλείο προστασίας της πληροφορίας, Σχόλιο στην απόφαση ΔΕΕ C-30/2014 Ryan Air vs PRA Περίληψη   PDF
Στέργιος Κωσταντίνου
 
Τόμ. 1, Αρ. 8 (2017) Η υφή της Διεθνούς Φορολογίας Περίληψη   PDF
Παναγιώτης Γιαννακάς
 
Τόμ. 1, Αρ. 17 (2022) Η Δικηγορία του μέλλοντος Περίληψη   PDF
Δημήτρη Βερβεσού
 
Τόμ. 1, Αρ. 5 (2016) Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση στην Εσωτερική Αγορά Περίληψη   PDF
Έλενα-Νίκη Καρλετίδη
 
Τόμ. 1, Αρ. 4 (2015) Η ΕΕ του Ευρωσυντάγματος και της Συνθήκης της Λισσαβώνας, ταύτιση ή απόκλιση; Περίληψη   PDF
Θωμάς Θεοδωρακόπουλος
 
Αρ. 2 (2014) Η Ελευθερία Μετακίνησης των Εργαζομένων στην Εσωτερική Αγορά Περίληψη   PDF
Ειρήνη Πριλίγκου
 
Τόμ. 1, Αρ. 15 (2021) Η Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου: Σχέση Δικαίου και Οικονομίας Περίληψη   PDF
Σωκράτης Αλευρογιάννης
 
26 - 50 από 141 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 > >>