Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 1, Αρ. 10 (2018) Έλεγχος της τήρησης των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, νομικό εργαλείο ενίσχυσης του ρόλου του κυπριακού κοινοβουλίου Περίληψη   PDF
Αντρέας Χριστοδούλου
 
Αρ. 1 (2014) Ένα πρώτο βήμα Λεπτομέρειες   PDF
Philippe Jougleux
 
Αρ. 1 (2014) Απόφαση ΔΕΕ, C-466/12 (13/2/2014), Svensson κ.α. κατά Retriever Sverige AB Περίληψη   PDF
Nicolaos Papadopoulos
 
Τόμ. 1, Αρ. 9 (2018) Αρχή της Δίκαιης Δίκης και Αρχή της Εκατέρωθεν Ακροάσεως ή Αρχή της Αντιμωλίας Περίληψη   PDF
Έλενα Τόλλα
 
Τόμ. 1, Αρ. 4 (2015) Αντιγραφή για ιδιωτική χρήση, Υπεκφυγές και ερμηνευτικές παλινωδίες. Περίληψη   PDF
Ηρωφίλη Πεχλιβανίδη
 
Αρ. 1 (2014) Γενική Θεώρηση της Αντίστροφης (Εσωτερικής) Διακριτικής Μεταχείρισης και του κανόνα αμιγώς εσωτερικών καταστάσεων Περίληψη   PDF
Alexandros Vildiridis
 
Αρ. 2 (2014) Διακοπή της Λειτουργίας της Επιχείρησης και Ομαδικές Απολύσεις, Σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΑΠ 1541/2011. Περίληψη   PDF
Ηρωφίλη Πεχλιβανίδη
 
Τόμ. 1, Αρ. 4 (2015) Δικαστική συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου επί αστικών και εμπορικών υποθέσεων Περίληψη   PDF
Απόστολος Άνθιμος
 
Αρ. 1 (2014) Επικαιρότητα εν συντομία... Λεπτομέρειες   PDF
Editorial team
 
Αρ. 2 (2014) Επικαιρότητα εν συντομία... Λεπτομέρειες   PDF
Editorial team
 
Τόμ. 1, Αρ. 3 (2015) Επικαιρότητα εν συντομία... Λεπτομέρειες   PDF
Editorial team
 
Τόμ. 1, Αρ. 4 (2015) Επικαιρότητα εν συντομία... Λεπτομέρειες   PDF
Editorial Team
 
Τόμ. 1, Αρ. 5 (2016) Επικαιρότητα εν συντομία.. Περίληψη   PDF
Editorial Team
 
Τόμ. 1, Αρ. 6 (2016) Επικαιρότητα εν συντομία Λεπτομέρειες   PDF
Team Entha
 
Τόμ. 1, Αρ. 7 (2017) Επικαιρότητα εν συντομία... Λεπτομέρειες   PDF
Editorial Team
 
Τόμ. 1, Αρ. 8 (2017) Επικαιρότητα εν συντομία Λεπτομέρειες   PDF
Editorial Team
 
Τόμ. 1, Αρ. 9 (2018) Επικαιρότητα εν συντομία Λεπτομέρειες   PDF
Editorial Team
 
Τόμ. 1, Αρ. 10 (2018) Επικαιρότητα εν συντομία Λεπτομέρειες   PDF
Editorial Team
 
Αρ. 2 (2014) Επικουρικό Κεφάλαιο, Η αντίθεση των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.4092/2012 στο Σύνταγμα και το Δίκαιο της Ε.Ε. Περίληψη   PDF
∆ηµήτριος Βεζυρίδης
 
Τόμ. 1, Αρ. 7 (2017) ΕΔΔΑ και παρένθετη μητρότητα Περίληψη   PDF
Χρίστια Μίτλεττον
 
Τόμ. 1, Αρ. 8 (2017) Εμβόλια: Μύθοι και Πραγματικότητες, Σχολιασμός της υπ’ αριθμόν C-621/15 απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη   PDF
Παναγιώτα Λεάνδρου
 
Τόμ. 1, Αρ. 8 (2017) Ζητήματα σχετικά με την συναίνεση σε ποινικές υποθέσεις βιασμού Περίληψη   PDF
Γεώργιος Πασιάς
 
Τόμ. 1, Αρ. 7 (2017) Η πρωτοτυπία ενός τραγουδιού στη σύγχρονη εποχή Περίληψη   PDF
Αγγελική Χαραλαμπίδη
 
Τόμ. 1, Αρ. 10 (2018) Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης σύγχρονων μορφών εγκληματικής δράσης και ειδικότερα του υπερεθνικού οργανωμένου εγκλήματος. Περίληψη   PDF
Γεώργιος Χλούπης
 
Αρ. 1 (2014) Η προστασία των μετόχων Περίληψη   PDF
Stella Malla
 
1 - 25 από 82 Στοιχεία 1 2 3 4 > >>