Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Αρ. 1 (2014) Ένα πρώτο βήμα Λεπτομέρειες   PDF
Philippe Jougleux
 
Αρ. 1 (2014) Απόφαση ΔΕΕ, C-466/12 (13/2/2014), Svensson κ.α. κατά Retriever Sverige AB Περίληψη   PDF
Nicolaos Papadopoulos
 
Τόμ. 1, Αρ. 4 (2015) Αντιγραφή για ιδιωτική χρήση, Υπεκφυγές και ερμηνευτικές παλινωδίες. Περίληψη   PDF
Ηρωφίλη Πεχλιβανίδη
 
Αρ. 1 (2014) Γενική Θεώρηση της Αντίστροφης (Εσωτερικής) Διακριτικής Μεταχείρισης και του κανόνα αμιγώς εσωτερικών καταστάσεων Περίληψη   PDF
Alexandros Vildiridis
 
Αρ. 2 (2014) Διακοπή της Λειτουργίας της Επιχείρησης και Ομαδικές Απολύσεις, Σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΑΠ 1541/2011. Περίληψη   PDF
Ηρωφίλη Πεχλιβανίδη
 
Τόμ. 1, Αρ. 4 (2015) Δικαστική συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου επί αστικών και εμπορικών υποθέσεων Περίληψη   PDF
Απόστολος Άνθιμος
 
Αρ. 1 (2014) Επικαιρότητα εν συντομία... Λεπτομέρειες   PDF
Editorial team
 
Αρ. 2 (2014) Επικαιρότητα εν συντομία... Λεπτομέρειες   PDF
Editorial team
 
Τόμ. 1, Αρ. 3 (2015) Επικαιρότητα εν συντομία... Λεπτομέρειες   PDF
Editorial team
 
Τόμ. 1, Αρ. 4 (2015) Επικαιρότητα εν συντομία... Λεπτομέρειες   PDF
Editorial Team
 
Τόμ. 1, Αρ. 5 (2016) Επικαιρότητα εν συντομία.. Περίληψη   PDF
Editorial Team
 
Τόμ. 1, Αρ. 6 (2016) Επικαιρότητα εν συντομία Λεπτομέρειες   PDF
Team Entha
 
Τόμ. 1, Αρ. 7 (2017) Επικαιρότητα εν συντομία... Λεπτομέρειες   PDF
Editorial Team
 
Αρ. 2 (2014) Επικουρικό Κεφάλαιο, Η αντίθεση των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.4092/2012 στο Σύνταγμα και το Δίκαιο της Ε.Ε. Περίληψη   PDF
∆ηµήτριος Βεζυρίδης
 
Τόμ. 1, Αρ. 7 (2017) ΕΔΔΑ και παρένθετη μητρότητα Περίληψη   PDF
Χρίστια Μίτλεττον
 
Τόμ. 1, Αρ. 7 (2017) Η πρωτοτυπία ενός τραγουδιού στη σύγχρονη εποχή Περίληψη   PDF
Αγγελική Χαραλαμπίδη
 
Αρ. 1 (2014) Η προστασία των μετόχων Περίληψη   PDF
Stella Malla
 
Τόμ. 1, Αρ. 3 (2015) Η συνομολόγηση δανείου σε ελβετικό φράγκο, Κριτικός σχολιασμός της πρόσφατης νομολογίας. Περίληψη   PDF
Δημήτριος Κυζηράκος
 
Τόμ. 1, Αρ. 3 (2015) Η σύμβαση ως εργαλείο προστασίας της πληροφορίας, Σχόλιο στην απόφαση ΔΕΕ C-30/2014 Ryan Air vs PRA Περίληψη   PDF
Στέργιος Κωσταντίνου
 
Τόμ. 1, Αρ. 5 (2016) Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση στην Εσωτερική Αγορά Περίληψη   PDF
Έλενα-Νίκη Καρλετίδη
 
Τόμ. 1, Αρ. 4 (2015) Η ΕΕ του Ευρωσυντάγματος και της Συνθήκης της Λισσαβώνας, ταύτιση ή απόκλιση; Περίληψη   PDF
Θωμάς Θεοδωρακόπουλος
 
Αρ. 2 (2014) Η Ελευθερία Μετακίνησης των Εργαζομένων στην Εσωτερική Αγορά Περίληψη   PDF
Ειρήνη Πριλίγκου
 
Τόμ. 1, Αρ. 6 (2016) Η Ποινική Αντιμετώπιση του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό Σύμφωνα με την Ελληνική Έννομη Τάξη Περίληψη   PDF
Βασίλειος Λευκαρίτη
 
Τόμ. 1, Αρ. 7 (2017) Η Πολιτική Συμβίωση στην Κύπρο Περίληψη   PDF
Χρήστος Χριστοδούλου
 
Τόμ. 1, Αρ. 4 (2015) Η απειλούμενη πολιτιστική κληρονομιά στο πλαίσιο των ένοπλων συρράξεων, Το νομικό πλαίσιο: η προστασία,τα κενά και οι προοπτικές Περίληψη   PDF
Λαμπρινή Ξένου
 
1 - 25 από 58 Στοιχεία 1 2 3 > >>