Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Jougleux, Philippe, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΠΚ, Κύπρος