Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Papadopoulos, Nicolaos

  • Αρ. 1 (2014) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Απόφαση ΔΕΕ, C-466/12 (13/2/2014), Svensson κ.α. κατά Retriever Sverige AB
    Περίληψη  PDF