Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Porakou, Maria, Κύπρος

  • Αρ. 1 (2014) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    SOLVIT, – Η αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει η εσωτερική αγορά
    Περίληψη  PDF