Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Vildiridis, Alexandros, Ελλάδα

  • Αρ. 1 (2014) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Γενική Θεώρηση της Αντίστροφης (Εσωτερικής) Διακριτικής Μεταχείρισης και του κανόνα αμιγώς εσωτερικών καταστάσεων
    Περίληψη  PDF