Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μάρκου, Χριστιάνα, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΠΚ, Κύπρος