Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γιαννακούρου, Σταματίνα

  • Αρ. 2 (2014) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Σύνταγμα & εργασιακές ρυθμίσεις του Μνημονίου ΙΙ, Η απόφαση Ολ. ΣτΕ 2307/2014.
    Περίληψη  PDF