Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Κωσταντίνου, Στέργιος

  • Τόμ. 1, Αρ. 3 (2015) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Η σύμβαση ως εργαλείο προστασίας της πληροφορίας, Σχόλιο στην απόφαση ΔΕΕ C-30/2014 Ryan Air vs PRA
    Περίληψη  PDF