Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Κατσούλα, Σοφία

  • Τόμ. 1, Αρ. 3 (2015) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων
    Περίληψη  PDF