Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Λεάνδρου, Παναγιώτα

  • Τόμ. 1, Αρ. 8 (2017) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Εμβόλια: Μύθοι και Πραγματικότητες, Σχολιασμός της υπ’ αριθμόν C-621/15 απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
    Περίληψη  PDF