Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Κουλούρης, Νικόλαος

  • Τόμ. 2, Αρ. 14 (2020) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Η επίδραση μιας απόφασης του ΕΔΔΑ για την παραβίαση της αρχής της δίκαιης δίκης στην ισχύ της εθνικής δικαστικής απόφασης
    Περίληψη  PDF