Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ζένιου, Νίκος

  • Τόμ. 1, Αρ. 5 (2016) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων στην Κυπριακή έννομη τάξη, Υφιστάμενο Νομοθετικό Πλαίσιο και δυσχέρειες εφαρμογής
    Περίληψη  PDF
  • Τόμ. 1, Αρ. 15 (2021) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Η απόρριψη της συναίνεσης ως υπεράσπισης στις περιπτώσεις μετατροπών του σώματος Μία προβληματική προσέγγιση του ποινικού δικαίου
    Περίληψη  PDF