Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ζένιου, Νίκος

  • Τόμ. 1, Αρ. 5 (2016) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων στην Κυπριακή έννομη τάξη, Υφιστάμενο Νομοθετικό Πλαίσιο και δυσχέρειες εφαρμογής
    Περίληψη  PDF