Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καραγιάννη, Νίκη

  • Τόμ. 1, Αρ. 15 (2021) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Το Ελληνικό #MeToo: Ποινικές, εργασιακές και κοινωνικές διαστάσεις
    Περίληψη  PDF