Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καπίρης, Μιχάλης

  • Τόμ. 1, Αρ. 10 (2018) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Οι εναλλακτικές προς την απεργία μορφές εργασια-κού αγώνα και η νομιμότητα τους
    Περίληψη  PDF