Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Κοκκινάκη, Ευτυχία

  • Τόμ. 1, Αρ. 13 (2020) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Η σχέση μεταξύ προστασίας των έργων βάσει του δικαιώματος του δημιουργού με την προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων ΔΕΕ υπόθεση C-683/17, Cofemel- Sociedade de Vestuario SA κατά G-Star Raw CV.
    Περίληψη  PDF