Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ζαφειρόπουλος, Επαμεινώνδας

  • Τόμ. 1, Αρ. 5 (2016) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Σχολιασμός της υπ´αριθμόν 2787/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας
    Περίληψη  PDF