Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Κυζηράκος, Δημήτριος

  • Τόμ. 1, Αρ. 3 (2015) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Η συνομολόγηση δανείου σε ελβετικό φράγκο, Κριτικός σχολιασμός της πρόσφατης νομολογίας.
    Περίληψη  PDF