Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μπαστουνάς, Γεώργιος

  • Τόμ. 1, Αρ. 12 (2019) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Η θετικιστική θεωρία για το κράτος. O ορισμός του Jellinek και τα προβλήματά του
    Περίληψη  PDF