Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μανίκας, Γεώργιος, Ευρωπαϊκό Παν/μιο Κύπρου.

  • Τόμ. 1, Αρ. 4 (2015) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Οικονομική κρίση και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Η σημασία κύρωσης από την Ελλάδα του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη
    Περίληψη  PDF