Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καλπακίδης, Γεώργιος

  • Αρ. 2 (2014) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στις επαγγελματικές μισθώσεις, Μεταβολές και επίδραση στις υφιστάμενες μισθώσεις.
    Περίληψη  PDF