Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Λασκαρίδης, Βασίλης

  • Τόμ. 1, Αρ. 12 (2019) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Οι νέες ρυθμίσεις του Ν. 4635/2019 για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην Ελλάδα
    Περίληψη  PDF