Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Λευκαρίτη, Βασίλειος

  • Τόμ. 1, Αρ. 6 (2016) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Η Ποινική Αντιμετώπιση του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό Σύμφωνα με την Ελληνική Έννομη Τάξη
    Περίληψη  PDF