Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Κλεάνθους, Ανδρέας

  • Τόμ. 1, Αρ. 12 (2019) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Οι διοικητικές αποφάσεις του Διευθυντή του τμήμα-τος κτηματολογίου. Ο δικαστικός έλεγχος τους
    Περίληψη  PDF