Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Κίγκας, Ανδρέας, Ευρωπαϊκό Παν/μιο Κύπρου

  • Τόμ. 1, Αρ. 4 (2015) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Ιατρικώς υποβοηθουμένη αναπαραγωγή και άγαμα μοναχικά άτομα, Το παράδειγμα της Ελλάδας και της Κύπρου
    Περίληψη  PDF