Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ντάλλας, Αλέξανδρος

  • Τόμ. 1, Αρ. 6 (2016) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Τα όρια της εναρμόνισης στο Ενωσιακό Δίκαιο: η προβληματική των Οδηγιών Ελάχιστης Εναρμόνισης
    Περίληψη  PDF