Η κηλίδωση της μετέπειτα σταδιοδρομίας από λάθη του παρελθόντος, Νομολογιακή επισκόπηση με έμφαση στα αίτια της παραβατικότητας των ανηλίκων

Dimitra Zioga

Περίληψη


Με το παρόν άρθρο επιχειρείται μία αναλυτική προσέγγιση των αιτιών που οδηγούν έναν ανήλικο στην εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς,μέσα από συγκεκριμένες νομολογιακές αναφορές. Η σχετική ανά-λυση των αιτιών της παραβατικότητας των ανηλίκων ( Juvenile delinquency ή και “juvenile offending,” ) βασίζεται στη Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Η πρόληψη της νεανικής εγκληματικότητας, οι τρόποι αντιμετώπισής της και ο ρόλος της δικαιοσύνης των ανηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση .Στο παρόν καταληκτικά, γίνεται και μία κριτική προσέγγιση της στάσης των δικαστηρίων αλλά και του κράτους εν γένει, ως προς την αντιμετώπιση των φορέων άσκησης αυτού του είδους συμπεριφοράς, ήτοι ως προς τους ανηλίκους ( αναφορά στην εισαγωγή του Γενικού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων με τον Ν.125(Ι)2018).

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC