Θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα και Θεμελιώδεις Ελευθερίες στο Ενωσιακό Δίκαιο: Ποιο από τα δυο είναι (αν είναι) «πιο θεμελιώδες»;

Stella Anastasi

Περίληψη


Τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες στο ενωσιακό δίκαιο, δικαίως χαρακτηρίζονται ως θεμελιώδη, διότι πριν την κατοχύρωση τους σε ενωσιακό επίπεδο, διήλθαν μέσω μιας μακράς εξελικτικής πορείας, στην οποία συνέδραμε κατά πολύ η νομολογία του ΔΕΕ. Ωστόσο τα διαφορετικά συμφέροντα που εκπροσωπούν συχνά οδηγούν στη σύγκρουση μεταξύ των δυο θεμελιωδών ειδών δικαιωμάτων και τότε τίθεται ζήτημα «ιεράρχησής» τους. Αυτό συμβαίνει όταν τίθεται θέμα περιορισμού του ενός προς προστασία του άλλου και αντίστροφα. Η παρούσα μελέτη θα επιχειρήσει να περιγράψει, μέσω της εξελικτικής τους πορείας και των κυριότερων αποφάσεων που εμπλέκουν συγκρούσεις μεταξύ των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, κατά πόσο ένα από τα δύο συγκρουόμενα συμφέροντα είναι πιο θεμελιώδες από το άλλο και αν όχι να καταλήξει σε συμπέρασμα γύρω από τον τρόπο προσέγγισής τους από το ΔΕΕ, ώστε να διαπιστωθεί αν τα αντιμετωπίζει ως ίσου επιπέδου θεμελιώδεις αξίες.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC