Η Ποινική Αντιμετώπιση του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό Σύμφωνα με την Ελληνική Έννομη Τάξη

Vasileos Leukariti

Περίληψη


Το άρθρο εξετάζει τη διάταξη του άρθρου 128Α του Ν. 2527/1999 κατά το μέρος που αυτή αφορά το ποινικό αδίκημα της χρήσης ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ από αθλητές. Προτείνεται η κατάργηση της διάταξης μέσω επιχειρημάτων αναγόμενων στην θεωρία του ποινικού δικαίου, στις συνταγματικές ελευθερίες αλλά και στην πραγματική διάσταση του φαινομένου του ντόπινγκ.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC