Η διεθνής σύμβαση του Μόντρεαλ (1999) και η ρύθμιση της αστικής ευθύνης του διεθνούς αερομεταφορέα για την πρόκληση ζημίας στα εμπορεύματα

Dominiki Vasiliko Gaki

Περίληψη


H Διεθνής Σύμβαση του Μόντρεαλ υπογράφτηκε στις 28 Μαϊου 1999 στο Μόντρεαλ του Καναδά, τέθηκε δε σε διεθνή ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2003, μετά την επικύρωσή της δηλαδή από 30 τουλάχιστον συμβαλλόμενα κράτη, όπως ορίζει άλλωστε το άρθρο 53 παρ. 6 της εν λόγω Σύμβασης. Στην Ελλάδα η ΔΣ του Μόντρεαλ, κυρώθηκε και περαιτέρω ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας με τον Νόμο 3006/2002, ενώ στην Κύπρο η παραπάνω Σύμβαση κυρώθηκε με τον Νόμο 3 (ΙΙΙ)/2002. Γενικότερα, η Σύμβαση του Μόντρεαλ εισάγει διεθνείς ομοιόμορφους κανόνες δικαίου που ρυθμίζουν αποκλειστικά και μόνο την διεθνή αεροπορική μεταφορά επιβατών, αποσκευών και εμπορευμάτων. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων ζητημάτων, η Σύμβαση του Μόντρεαλ ρυθμίζει ζητήματα αστικής ευθύνης του διεθνούς αερομεταφορέα εμπορευμάτων, αναφορικά με την φύση της ευθύνης[1], εν σχέσει με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προκαλούμενης υλικής ζημίας στα μεταφερόμενα εμπορεύματα και κατ’ επέκταση της περιουσιακής βλάβης του αποστολέα ή του παραλήπτη του εμπορεύματος που προϋποθέτουν την γένεση και έγερση σχετικής αξίωσης για την αποκατάσταση της προκληθείσης ζημίας

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC