Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων στην Κυπριακή έννομη τάξη, Υφιστάμενο Νομοθετικό Πλαίσιο και δυσχέρειες εφαρμογής

Νίκος Ζένιου

Περίληψη


Το παρόν άρθρο, καταπιάνεται με την ποινική νομοθεσία που εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των ανηλίκων παραβατών, με συγκεκριμένες αναφορές σε σημαντικά ευρωπαϊκά και διεθνή κείμενα, καθώς και στα άρθρα των κυπριακών νόμων, που αφορούν το εν λόγω ζήτημα. Με την ανάλυση αυτή επιχειρείται να δοθεί μια γενική εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι ανήλικοι παραβάτες στην Κυπριακή Δημοκρατία και να διαφανούν τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC