Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση στην Εσωτερική Αγορά

Έλενα-Νίκη Καρλετίδη

Περίληψη


Η σύγχρονη παγκόσμια οικονομική κρίση επέδρασε δυσμενώς στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης καθώς και στο χρηματοπιστωτικό τομέα και η αλληλεπίδραση μεταξύ δημοσίου τομέα των κρατών και των πιστωτικών ιδρυμάτων τους επέτεινε την οικονομική κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) προκειμένου να επαναφέρει τη σταθερότητα στα πιστωτικά ιδρύματα και στην ευρύτερη οικονομία θεσμοθέτησε την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση, με κυρίαρχο ρόλο στο νέο σχηματισμό αυτόν της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC