Η θέση της ελεύθερης συμβίωσης στο δικαιικό σύστημα

Δημήτριος Π. Βεζυρίδης

Περίληψη


Στην ελληνική έννομη τάξη η ελεύθερη συμβίωση είναι μια, εν πολλοίς, αρρύθμιστη από το δίκαιο πραγματική σχέση. Τα πρόσωπα που βρίσκονται σε αυτήν συμβιούν σαν παντρεμένοι και δημιουργούνται για αυτούς τα ίδια προβλήματα ως προς τις προσωπικές και περιουσιακές τους σχέσεις. Στο παρόν άρθρο εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να ρυθμισθούν οι σχέσεις αυτές κατά τη διάρκεια και μετά τη λύση της συμβίωσης. Σημαντική εξέλιξη ως προς τις περιουσιακές σχέσεις είναι ο πολύ πρόσφατος ν.4356/2015 για το νέο σύμφωνο συμβίωσης. Όλα τα παραπάνω εξετάζονται υπό το πρίσμα του Συντάγματος και του άρθρου 21 παρ. 1 αλλά και υπό το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ. 


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC