Η ΕΕ του Ευρωσυντάγματος και της Συνθήκης της Λισσαβώνας, ταύτιση ή απόκλιση;

Thomas Theodorakopoulos

Περίληψη


- Δεν υπάρχει αρκετή Ευρώπη σε αυτή την Ένωση. Και δεν υπάρχει αρκετή Ένωση σε αυτή την Ένωση.
                     Jean Claude Juncker , 2015

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC