Η απειλούμενη πολιτιστική κληρονομιά στο πλαίσιο των ένοπλων συρράξεων, Το νομικό πλαίσιο: η προστασία,τα κενά και οι προοπτικές

Lambrini Ksenou

Περίληψη


Με αφορμή την πρόσφατη καταστροφή μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που συνδέονται με την δράση του ISIS ήρθε για άλλη μια φορά στο προσκήνιο το ευαίσθητο ζήτημα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς στη διάρκεια ενόπλων συγκρούσεων. Το διεθνές δίκαιο έχει επιχειρήσει να δώσει λύσεις στο ζήτημα μέσα από διεθνείς Συνθήκες  ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, ωστόσο το εγχείρημα αυτό με ακρογωνιαίο λίθο τη Σύμβαση της Χάγης του 1954 για την Προστασία των Πολιτιστικών αγαθών στις Ένοπλες Συγκρούσεις και τα Πρωτόκολλά της χαρακτηρίζονται από σοβαρές αδυναμίες. Η έλλειψη σαφήνειας των διατάξεων και η απουσία συγκεκριμένων κυρώσεων εμποδίζουν την αποτελεσματική προστασία των πολιτιστικών αγαθών, ενώ παράλληλα ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων στις περιπτώσεις μη διεθνών συγκρούσεων ή εμπλεκόμενων μη κρατικών φορέων παραμένουν αδιευκρίνιστα. Σε ένα διεθνές πλαίσιο που απαιτεί την άμεση ρύθμιση των ανωτέρω προβλημάτων, η κριτική και οι εποικοδομητικές προοπτικές αντιμετώπισης του δομικού αυτού προβλήματος αποτελούν τις ουσιαστικές πτυχές του παρόντος άρθρου.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC