Αντιγραφή για ιδιωτική χρήση, Υπεκφυγές και ερμηνευτικές παλινωδίες.

Ηρωφίλη Πεχλιβανίδη

Περίληψη


Με αφορμή την ελληνική και ευρωπαϊκή νομολογία που αναπτύχθηκε κατ’ εφαρμογή της Σύμβασης Βέρνης-Παρισίου και της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ διατυπώνονται σκέψεις για ένα πιο συγκεντρωτικό πρότυπο στον τρόπο ίδρυσης και λειτουργίας των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, προκειμένου να εκλείψει το πρόβλημα διπλής καταβολής του τέλους ιδιωτικής αντιγραφής. Ως προς το ζήτημα της δυνατότητας αντιγραφής ενός έργου με τη βοήθεια τρίτου, αναλύονται οι ερμηνευτικές και νομολογιακές προσεγγίσεις του προβλήματος και προτείνεται η εισαγωγή στο ελληνικό δίκαιο του άρθρου 5 παρ. 2 περ. a της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC