Δικαστική συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου επί αστικών και εμπορικών υποθέσεων

Απόστολος Άνθιμος

Περίληψη


Η παρούσα μελέτη εστιάζει στο πεδίο των αστικών και εμπορικών υποθέσεων μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, προσεγγίζοντας τις θεματικές της επίδοσης δικογράφων και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων υπό το πρίσμα της  ελληνικής έννομης τάξης. Ειδικότερα, μετά από μια σύντομη εισαγωγή (Ι), καταγράφεται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις επιδόσεις ελληνικών δικογράφων στην Κύπρο (ΙΙ), ενώ η ενότητα ΙΙΙ πραγματεύεται τη θεματική της αναγνώρισης και εκτέλεσης κυπριακών αποφάσεων στην ελληνική έννομη τάξη. Το κέντρο βάρους δίνεται στη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων. Ο τελικός απολογισμός μπορεί να χαρακτηριστεί θετικός, με μικρές μόνο εξαιρέσεις.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC