Η συνομολόγηση δανείου σε ελβετικό φράγκο, Κριτικός σχολιασμός της πρόσφατης νομολογίας.

Dimitris Kizirakos

Περίληψη


Στο παρόν άρθρο εξετάζεται το θέμα της σύναψης δανείου με όρο αποπληρωμής σε εγχώριο νόμισμα, αλλά με βάση την εκάστοτε ισοτιμία του με το ελβετικό φράγκο. Οι καταναλωτές, λοιπόν, παρασυρόμενοι από το χαμηλό επιτόκιο έσπευσαν να συνάψουν τα εν λόγω δάνεια, αγνοώντας τους κινδύνους  που διέτρεχαν λόγω του σχετικού όρου που καθόριζε το ύψος της εκάστοτε δόσης σύμφωνα με την τρέχουσα κάθε φορά ισοτιμία. Το αποτέλεσμα ήταν το ελβετικό φράγκο να ενδυναμώνεται συνεχώς έναντι του ευρώ και οι καταναλωτές να πρέπει να καταβάλλουν συνεχώς μεγαλύτερα ποσά για να εξοφλήσουν τις οφειλόμενες δανειακές δόσεις. Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί μια κριτική προσέγγιση του εν λόγω θέματος με βάση την νομολογία του ΔΕΕ και των ελληνικών δικαστηρίων αλλά και την θεωρία. Πιο συγκεκριμένα, σε πρώτο στάδιο αναφέρονται τα βασικά στοιχεία που βοηθούν στην κατανόηση του προβλήματος που δημιουργήθηκε λόγω του υπό εξέταση συμβατικού όρου. Έπειτα, ακολουθεί εκτενής αναφορά τόσο στην νομολογία του ΔΕΕ όσο και στην αντίστοιχη των ελληνικών δικαστηρίων, προκειμένου να εξεταστεί η αντιμετώπιση του θέματος από την δικαιοσύνη. Τέλος, έπεται ο σχολιασμός των αποφάσεων σύμφωνα και με την θεωρία, ώστε να ελεγχθεί η ορθότητα της θέσης ότι ο σχετικός όρος είναι καταχρηστικός και άρα άκυρος.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC