Επικουρικό Κεφάλαιο, Η αντίθεση των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.4092/2012 στο Σύνταγμα και το Δίκαιο της Ε.Ε.

∆ηµήτριος Βεζυρίδης

Περίληψη


Με την εισαγωγή του άρθρου 4 ν. 4092/2012 τα δεδομένα αλλάζουν άρδην όσον αφορά την έκταση της ευθύνης αλλά και τις παροχές εκ του Επικουρικού Κεφαλαίου. Σχεδόν μηδενίζονται οι «χρηματικές ικανοποιήσεις» λόγω ψυχικής οδύνης και ηθικής βλάβης καθώς και μειώνονται σε συγκεκριμένα ποσοστά οι αποζημιώσεις που οφείλονταν σε περίπτωση πτώχευσης μιας ασφαλιστικής εταιρίας ή ανάκληση της άδειας της ένεκα παραβίασης του νόμου. Κυρίως δημιουργείται μια προβληματική αντισυνταγματικότητας αλλά και αντίθεσης των ρυθμίσεων στο ενωσιακό δίκαιο πάντα ερμηνευόμενο υπό του ΔΕΕ. Μεγάλο κομμάτι της νομικής θεωρίας και της νομολογίας κρίνουν ότι το άρθρο 4 παραβιάζει το ενωσιακό δίκαιο, ως προς τις 2 κοινοτικές οδηγίες με τις οποίες προβλέφθηκε ο θεσμός του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Τροχαίων Ατυχημάτων. Επίσης, ζήτημα αντισυνταγματικότητας γεννιέται και από την παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας και της προσβολής του πυρήνα του δικαιώματος ιδιοκτησίας.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC