Τρέχον Τεύχος

Προλογικό σημείωμα

Philippe Jougleux, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕυρωπαϊκούΠανεπιστήμιου Κύπρου

Επικαιρότητα εν συντομία…

Νομολογιακές εξελίξεις σχετικά με την ελευθερία κυκλοφορίας προσώπων

σχόλιο, παρατηρήσεις και κριτική Γεωργία Ζώη, Δικηγόρος, μεταπτυχιακή φοιτητρία Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρο, Υπ.Διδάκτωρ ΑΠΘ

Η ανωνυμία του/της δότη/τριας γεννητικού υλικού στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Μαρίνα Σολακούδη, προπτυχιακή φοιτήτρια Νομικής Σχολής, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)

Ο ν. 1665/1986, όπως ισχύει. Ευάγγελος Πούλιος, Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Η έννοια του σπουδαίου λόγου στην απόλυση εγκύου εργαζόμενης και συνδικαλιστικού στελέχους

Ελένη Μιχελή, προπτυχιακή φοιτήτρια Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαφθορά και Εσωτερικός Έλεγχος των Ο.Τ.Α.

Μαρία Ροντίρη, Ελέγκτρια Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), Διδακτορική φοιτήτρια Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Συνέντευξη της Επίτροπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Δέσπως Μιχαηλίδου

Νίκη Καραγιάννη, Αναστασία Παρέσογλου, Ευαγγελία Κουρτζίδη, Αικατερίνη Χριστίνα Ψαρά, προπτυχιακές φοιτήτριες Νομικής Σχολής Ευ-ρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου