Πέτρος Μήτσης, προπτυχιακός φοιτητής Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πα-νεπιστημίου Κύπρου