Ποινικές, εργασιακές και κοινωνικές διαστάσεις

Νίκη Καραγιάννη και Γιάννης Παναγιώτου, Βοηθοί συντακτικής ομάδας ΕΝΘΑ, προπτυχιακοί φοιτητές Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου