Έλενα Πεύκου, Δικηγόρος, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια προγράμματος «Δίκαιο της ΕΕ», Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου / Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου