Μαργαρίτα Παπαντωνίου, Ειδική Επιστήμονα, Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου.