Χριστιάνα Μάρκου, Λέκτορας, Νομική Σχολή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου