Οι αλλαγές αναφορικά με το Διοικητικό Συμβούλιο των Α.Ε.

Χάρης Γρηγόριου, μεταπτυχιακός φοιτητής, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (LLM) στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, Νομική Σχολή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου