Ποιο από τα δυο είναι (αν είναι) «πιο θεμελιώδες»;

Στέλλα Αναστάση, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Νομική Σχόλη, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Νομικός σύμβουλος