και ειδικότερα του υπερεθνικού οργανωμένου εγκλήματος.

Γεώργιος Χλούπης, Επιστημονικός Συνεργάτης Νομικής Σχολής, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Δικηγόρος.