Σχέση Δικαίου και Οικονομίας

Σωκράτης Αλευρογιάννης, Προπτυχιακός φοιτητής Νομικής Σχολής
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου